Yönetim Destek - Outsourcing

Şirketler bugünün teknoloji destekli piyasalarında, işlerinde daha mükemmele ulaşmak için esas faaliyet alanlarına odaklanmak zorundadırlar.

Bu amaçla, şirketler kendileri için çok önemli olan fakat esas faaliyet alanı dışındaki konuları (Muhasebe, Bordro, İnsan Kaynakları, Raporlama ve Hukuk Hizmetleri gibi) bu işte uzman kurumlara çözdürmekte, böylece bu işlemlerdeki kaliteyi arttırıp, maliyeti düşürmektedirler. Günümüzde, hemen her tip ve büyüklükteki şirket yönetim destek hizmeti kullanımına (outsourcing) yönelmektedirler.

Yönetim destek hizmetleri kullanımı çok süratle gelişen bir iş modelidir. Şirketlerin iç kaynaklarını (Personel, donanım, yazılım) kullanımı ile sağlanan hizmetler, maliyet avantajı sağlamadığı gibi, yapılan işlerin üçüncü bir gözün kontrolünden geçmemesi genelde istenilen sonuçlara ulaşılamamasına neden olmaktadır.

Ayrıca, istenen hizmeti verecek personel temini de her zaman kolay değildir. Oysa şirketler bu tür hizmet fonksiyonlarını dış kaynaklara (taşeronlara) yönlendirerek, hem iş yükünü, hem de sorumluluğunu tedarikçiye devretmiş olur.

Tedarikçi aynı zamanda o işin uzmanı olduğundan, işi süratle, daha kaliteli ve daha ucuza alıcının istifadesine sunar.

Yönetim Destek Kullanımı

  • Operasyon maliyetlerini azaltmak ve kontrol etmek,
  • Şirketlerin ana faaliyet konularına daha fazla odaklanmalarını sağlamak,
  • Süreçlerin kalitesini arttırmak,
  • Şirketin kalitesini arttırmak,
  • Şirketin sahip olmadığı olanakları dışarıdan sağlayarak kullanabilmek,
  • Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirmek,
  • Uygulama süreçlerini kısaltmak,
  • Riskleri minimize etmek ve paylaşmak,
  • İşlevselliğe esneklik kazandırabilmek,
  • Sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürebilmek için uygulanan bir iş modelidir.

Hizmetlerimiz hakkında uzmanlarımızdan detaylı bilgi almak için bize 0212 549 01 13 numaralı telefondan veya iletişim sayfamızdan mesaj atarak ulaşabilirsiniz.

Kamer YMM