Kurumlar Vergisi Denetim ve Tasdik

 1. Kurumlar Vergisi Denetim ve Tasdik Hizmetleri
 2. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
 3. Diğer Tasdik Hizmetleri

1. Kurumlar Vergisi Tasdik Hizmetleri

Kurumlar vergisi tasdik hizmetlerimiz alanında uzman deneyimli ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurumlar vergisi tasdik hizmetlerimiz aşağıda başlıklar halinde yer almaktadır.

 • Kanuni defter ve belgelerin, mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Kurumlar vergisi matrahının vergi mevzuatına uygunluğunun tespiti
 • Periyodik denetim sırasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, varsa eksiklerin giderilmesi
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Kurumlar Vergisi Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi

2. İade ve Mektup Hizmetleri

 • İhracat KDV iadesi
 • İndirimli oran iadesi
 • Tevkifat KDV iadesi
 • Diğer KDV iadesi ve mahsuplarına ilişkin tasdik hizmetleri

3. Diğer Tasdik Hizmetleri

 • Yeniden değerleme değer artış fonu tasdiği
 • Yatırım indirimi istisnası tasdiği
 • Kurumlar vergisi istisnaları tasdiği
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti
 • Sermayeye eklenebilir iç kaynakların tespiti
 • Özel amaçlı tespit ve tasdik hizmetleri

Hizmetlerimiz hakkında uzmanlarımızdan detaylı bilgi almak için bize 0212 549 01 13 numaralı telefondan veya iletişim sayfamızdan mesaj atarak ulaşabilirsiniz.

Kamer YMM