Kamer YMM - Yeminli Mali Müşavirlik

Kamer YMM - Yeminli Mali Müşavirlik

Kamer Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi 1998 yılında hem Maliye Bakanlığı inceleme ve teftiş deneyimi (Hesap Uzmanlığı) hem de özel sektör üst düzey yöneticiliği deneyimi olan Mustafa NARİNOĞLU tarafından kurulmuştur.

Kamer Denetim, ulusal ekonomik ve bürokratik koşullarının gerçekliğinden hareketle yapılandırılmıştır. Vergi incelemesi, denetimi ve gelir idaresinde yapılan teftişlerin deneyimi özenle kurulan Kamer YMM kuruluş yapısında belirleyici olmuştur. Yükümlüler ile gelir idaresi arasında verginin anayasal ilkelerini de göz önüne alan bir anlayış köprü görevi üstlenmiş, bu hususu bir ilke olarak başlangıçtan itibaren de taşımıştır.

Kamer YMM geçtiğimiz yıllar boyunca danışmanlık ve denetim hizmeti verdiği dostlarını müşteri olarak tanımlamaktan özenle kaçınmış, her hizmet verdiği kişi ve kurumun özelliklerine göre çalışma biçimi geliştirmiştir. Sektörel farklılıklardan, rakamsal büyüklüklerin getirdiği öznel durumlara kadar her kurum ya da kişi için geliştirilen "özel hizmet sunum planlamasını" itina ile uygulaya gelmiştir. "Özel hizmet sunum planlaması" günümüzde "haute cuisine" olarak yabancı ile çevirebilecek, ilkeleri Kamer YMM tarafından belirlenip geliştirilmiş bir yapıdır. Dost çevremize dahil olan her kişi ya da kurum önce özel hizmet sunum planlaması ile karşılanmaktadır.

Kamer YMM, güvenin, ülkemiz koşullarının bilinmesinin artı değerinin, vergi hukukunu tamamlayıcı her alanda destek alabileceğinin ayrımında olan dostlarıyla uzun yıllar çalışma geleneğinin de sahibidir. Vicdan ve erdemi de çalışma yaşamının bir parçası olarak gören dostlarıyla uzun yollar kat etmektedir.

Bugün dünyanın yakaladığı konjonktürde özellikle vergi, muhasebe, denetim alanında uluslararası yapıyı çok iyi bilen, doğru tahlil eden ve ancak, özellikle merkez üssü seçtiği ülkenin tüm hukuksal, siyasal ve ekonomik yapısından haberdar olan danışmanlık hizmetlerinin verimli olabileceği ortaya çıkmıştır.

20 yıla yaklaşık deneyimi, gittikçe artan hizmet yelpazesi ve yaptığı denetim ve danışmanlık işinin tek sermayesinin DÜRÜSTLÜK olduğunu bilen Kamer Denetim, gelecekte de bu yolda yürümeyi hedeflemektedir. Ülkemize katkı sunan, kalkınmaya omuz veren, yatırım yapan ve üreten tüm dostlarımızla yürümeye devam ediyoruz. Oluşturduğumuz geniş aileden de gurur duyuyoruz.

Ülkemizin neresinde olursanız olun, dünyada nereye giderseniz gidin bir ayağınız bu topraklarda olduğu sürece zorlukları birlikte aşacağımıza eminiz. Kapıyı çaldığınızda tanıştığınız "özel hizmet sunum planlaması" yıllar geçtikçe, birbirimizi tanıdıkça daha verimli olacaktır. Kamer YMM dostları bunun örnekleridir.

Kamer YMM

Kategorilerimiz

 • Kurumlar Vergisi Denetim ve Tasdik
 • Kurumlar Vergisi Danışmanlığı
 • Dolaylı Vergiler Denetim ve Danışmanlığı
 • Vergi Danışmanlığı
 • Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri
 • Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı
 • Yeniden Yapılandırma Denetim ve Danışmanlığı
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Bağımsız Denetim Hizmetleri
 • Birleşme - Devir - Tasfiye Danışmanlığı
 • Yönetim Destek - Outsourcing
 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları - Turquality
 • Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik
 • İthalatçı Bilgi Formu Hazırlanması ve Onaylanması